Contact Us  |  Home           简体中文

Research Staff

President

                TIAN Huisheng

Party-Secretary

                XU Changfa

Vice President and Vice Party-Secretary

                CHEN Ziji

Vice President 

                ZENG Tianshan  

Deputy Party-Secretary 

                SHI Xilin

Vice President 

                LIU Jianfeng  

 

Department for International Cooperation  

                WANG Yan ( Director )
                DING Xiaona
                GUO xiaoying
                MENG qingtao
                CHEN guibao

Department for Research Management

                YANG Runyong ( Director ) 
                Wang Xiaofei ( Deputy Director ) 
                FANG Minglin 
                FU Wenrui 
                HUANG Haiying 
                LIU Xiaonan

Research Center for Education Policy

                WU Ni (Director) 
                GAO Huibin 
                JIANG Zhifeng 
                LI Nan 
                MA Leijun 
                ZHANG Zhi 
                ZHU Fuyan
  
Research Center for Education Theory 

                FANG Xiaodong (Director) 
                CHEN Jinfang 
                CHU Zhaohui 
                GUO Hongxia 
                GUO Yuanjie 
                LI Yufei 
                LIU Qiaoli 
                WANG Xiaoyan 
                WU Anchun  
                WAN Zuofang 
                XU Weihong 
                YAO Hongjie

Research Center for Basic Education

                CHEN Ruping (Director) 
                BI Cheng  
                CHEN Qin 
                GAO Bingcheng 
                LI Jixing 
                LIU Zhanlan 
                YI Lingyun 
                ZHENG Jiefu 
                ZHOU Junming

Research Center for Curriculum and Pedagogy
                HAO Zhijun 
                YANG Jiuquan 
                YANG Lijuan 
                CHEN Xiaodong 
                FENG Xinrui 
                GAO Xia 
                HU Jun 
                LI Tie’an 
                LI Zhengfu 
                SUN Zhichang 
                WANG Xiaoxia 
                WANG Xin 
                XIANG Chun 
                YANG Baoshan 
                ZHANG Pengju 
 

Research Center for Education Inspection and Evaluation

                LIU Fang (Director) 
                CHEN Guibao 
                DU Wei 
                REN Chunrong 
                SHI Yajuan 
                WU Jiantao 
                WU Xiangrong 
                YAN Xin 
                ZHANG Lanfen 
                ZUO Xiaomei

Research Center for Physical, Health and Arts Education
                WU Jian (Director) 
                LI Xinhua 
                SHANG Dapeng 
                XU Hongshuai 
                YU Sumei

Research Center for Higher Education

                ZHANG Nanxing (Director) 
                GUI Qingping 
                LAI Li 
                LU Caichen 
                LV Hua 
                SUN Cheng 
                SUN Jihong 
                WANG Chunchun 
                YANG Hong 
                ZHANG Xiaoping 

Research Center for International and Comparative Education

                WANG Su (Director) 
                FANG Yong 
                HU Ling 
                JIANG Xiaoyan 
                LAN Jian 
                LI Jianzhong 
                LI Xiejing 
                SU Hong 
                SUN Yuze  
                TIAN Hui 
                ZOU Junwei

Research Center for Pyschology and Speical Education

                MENG Wanjin (Director) 
                CHEN Yunying 
                HU Moying 
                LIU Yujuan 
                LIU Zaihua 
                MA Yanyun
                PENG Xiaguang
                QI Yuan 
                WANG Xinbo 
                YANG Xijie 
                YAO Ru 
                ZHANG Chong 
                ZHAO Xiaohong
  
Information Center

                MA Xiaoqiang (Director) 
                TIAN Feng (Deputy Director) 
                ZHU Xinyu (Deputy Director) 
                CUI Jifang 
                CUI Sheng 
                LI Hongying 
                LIU Dawei 
                LIU Jiwen 
                LIU Jun 
                LIU Yang 
                LUO Li 
                WANG Yanzhao 
                WEI Xiangchi 
                WEI Yina 
                WU Jingsong 
                XU Hui 
                YANG Yiming 
                ZHANG Pengyuan 
                ZHONG Jingning

 
 Research Center for Vocational and Technical and Continuing Education

                SUN Cheng(Director)
                ZHANG Xiaoping
                ZHANG Zhi
                ZHAO Jingjing  
                YIN Yuhui
                MA Yanwei
                LAI Li
                LU Caichen
                LV Hua
                DU Yunying
                NIE Wei
 Research Center for Teacher Development

                SHAN Zhiyan (Acting Director) 
                CHEN Chunyong 
                HAN Lifu 
                LI Xincui 
                LIU Guangyu 
                MENG Zhaohai  
                QING Sulan 
                SONG Shichun 
                WANG Wenbao 
                YAN Xuemin  
                YANG Xiaolin 
                ZHANG Buhe
President Assistant  

                GAO Baoli

 

Copyright National Institute of Education Sciences. All rights reserved.